Skip to content

Caffael sy'n gyfeillgar i fusnesau bach a chanolig: yr ail Pecyn Cymorth Gallu Gwneud

Dolenni perthnasol

Fe ddatblygwyd y ddogfen yma mewn partneriaeth a Gwerth Cymru. Nod y canllaw yw i roi opsiynau i brynwyr ar uchafu'r cyfleoedd drwy caffael i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Ar ôl llwyddiant y Pecyn Cymorth Gallu Gwneud ar recriwtio a hyfforddi wedi'i targedu, mae i2i (hysbysu i ymrwymo) wedi lansio'i ail Pecyn Cymorth Gallu Gwneud ar gaffael sy'n gyfeillgar i fusnesau bach a chanolig.

Rydym ni'n ariannu prosiect i2i i sicrhau'r buddion mwyaf phosib o fuddsoddiad tai yng Nghymru.

Ewch i: wefan i2i (hysbysu i ymrwymo): yr ail Pecyn Cymorth Gallu Gwneud (dolen allanol)