Skip to content

Rhentu Cartrefi: Astudiaethau Achos

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ceir yn y ddogfen hon enghreifftiau sy’n dangos rhai o’r anawsterau sy’n wynebu pobl oherwydd cymhlethdod y gyfraith bresennol ynglŷn â thai.
Ein prif nod yw gwneud trefniadau er mwyn gwella’r broses o rentu cartrefi i denantiaid a landlordiaid fel ei gilydd. Fe welwch yn yr enghreifftiau canlynol y rhesymau dros gredu’n gyffredinol fod y gyfraith ar hyn o bryd ynghylch rhentu cartrefi yn anfoddhaol.

Lawrlwytho Dogfen