Skip to content

Rhent Gyntaf – rhent canolradd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nod Rhent Gyntaf yw helpu awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i gyflawni eu hamcanion ym maes tai. Ymhlith y rhain mae creu datblygiadau a chymunedau incwm cymysg lle gall pobl fforddio prynu neu rentu.

Dylid defnyddio’r canllawiau terfynol hyn mewn perthynas â’r gweithdrefnau cyfredol ar gyfer Grant Tai Cymdeithasol a Grant Ailgylchu Cyfalaf.

Mae’r canllawiau terfynol hyn:

  • yn rhoi cefndir, cyd-destun a rhesymau dros rent canolradd Rhent Gyntaf;
  • yn diffinio’r meini prawf i’w defnyddio gyda rhent canolradd a ariennir gan Grant Tai Cymdeithasol;
  • yn nodi’r manylion y tu ôl i weithredu rhent canolradd.