Skip to content

Cod Rheoliadol ar Gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Cod Rheoliadol hwn yn pennu rhwymedigaethau sylfaenol Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru, y cyfeirir atynt gan ddefnyddio'r enw mwy cyfarwydd, "cymdeithasau tai".

Mae’r Cod yn amlinellu:

  • Y disgwyliadau allweddol - sy’n rhoi amlinelliad o sut y mae’r Cynulliad yn disgwyl i gymdeithasau tai weithredu yn y meysydd a nodir;
  • Yr hyn y byddwn yn chwilio amdano - sy’n amlinellu’r math o dystiolaeth y bydd y Cynulliad yn chwilio amdani i ddangos bod cymdeithasau yn dilyn y Cod;
  • Sut y byddwn yn asesu a yw’r cymdeithasau yn bodloni’r disgwyliadau allweddol - sy’n amlinellu sut y bydd y Cynulliad yn asesu a yw cymdeithasau yn dilyn y Cod.

Bwriad y Cod hwn yw caniatáu i gymdeithasau arloesi ac ymateb i amgylchiadau lleol. Mae’n canolbwyntio cymaint â phosibl ar ganlyniadau yn hytrach na phrosesau er mwyn caniatáu i gymdeithasau gyflawni’r amcanion yn y ffordd sydd fwyaf addas ar eu cyfer hwy a’u cwsmeriaid.