Skip to content

Offerynnau Statudol Drafft i’w gwneud o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013: Crynodeb Gweithredol

Dolenni perthnasol

Mae’r cyfnod yr ymgynghoriad wedi dod i ben. Mae crynodeb o’r ymatebion nawr ar gael.
Mae hawliau perchenogion cartrefi symudol wedi eu cynnwys mewn deddfwriaeth benodol ar gyfer cartrefi symudol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dyma grynodeb o'r ymgynghoriad ar y rheoliadau drafft a wneir o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

Mae’r ymgynghoriad yn ceisio eich ymgynghoriad ar weithdrefnau newydd ar gyfer:

  • gwerthu cartref symudol, neu ei roi i rywun
  • gwneud newidiadau i’r ffi liain
  • gwneud a newid rheolau’r safle.

Bydd cael eich barn ar y gweithdrefnau newydd a nodir yn y rheoliadau drafft yn sicrhau y gellir eu gwneud mor eglur, effeithiol a hawdd i’w deall a phosib. Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 6 Mai 2014. Mae manylion am sut i ymateb wedi’u nodi yn llawn yn y ddogfen ymgynghori.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Crynodeb Gweithredol (Maint ffeil: 104MB)