Skip to content

Arweiniad i Awdurdodau Lleol ar Baratoi Cynlluniau Busnes ar gyfer eu Stoc Dai

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dyma arweiniad (dogfen Saesneg yn unig) i awdurdodau lleol ar baratoi cynlluniau busnes ar gyfer stoc dai yr awdurdodau lleol. Mae'n cynnwys canllawiau ar lunio cynlluniau busnes mewn perthynas â'r Cyfrif Refeniw Tai.
Mae hyn yn dal i fod yn berthnasol i'r awdurdodau lleol hynny nad oeddent wedi ein hysbysu erbyn 31 Mawrth 2006 o'u bwriad i gynnal pleidlais ar drosglwyddo'r stoc dai.