Skip to content

Sut mae landlordiaid cymdeithasol yn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Dolenni perthnasol

Er nad mater tai yn unig yw ymddygiad gwrthgymdeithasol, mae’n eglur fod gan y sector tai ran bwysig i’w chwarae yn ei atal ac yn ymateb iddo.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r adroddiad ymchwil annibynnol ynghylch sut mae landlordiaid cymdeithasol yn taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Yn yr adolygiad, nodwyd dulliau effeithiol o weithio ac arferion gorau gan gynnwys astudiaethau achos a gwelliannau posibl.

Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion pwysig ynghylch y canlynol:

  • atal
  • ymyrryd yn gynnar
  • gweithio ar y cyd ag asiantaethau a phartneriaid
  • rhannu gwybodaeth
  • defnyddio dull gorfodi ‘tracio ar y cyd’ yn ogystal â chymorth.