Skip to content

Cynllun Digartrefedd - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cynllun deng mlynedd hwn (cyhoeddwyd 2009) yn amlinellu rhai egwyddorion sylfaenol ynghylch y cyfeiriad cyffredinol y mae’n rhaid i ddatblygu a darparu gwasanaethau digartrefedd ei gymryd os yw am ddiwallu’r amcan o leihau digartrefedd i leiafswm erbyn 2019.
Mae'r Asesiad o effaith ar gydraddoldeb ar gael isod.

Lawrlwytho Dogfen