Skip to content

Adolygiad o Ragolygon Ariannol 30 mlynedd Cymdeithasau Tai Cymru ar gyfer 2009

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym yn adolygu’r rhagolygon 30 mlynedd er mwyn ystyried ymarferoldeb ariannol y cymdeithasau tai (CT) yn y tymor canolig a’r hir dymor. Caiff y rhagolygon yma eu cyflwyno i ni yn flynyddol erbyn y 31ain o Orffennaf. Mae’r papur yma’n nodi prif ddarganfyddiadau’r adroddiad ymarferoldeb ariannol ar y rhagolygon ariannol 30 mlynedd.

Er mwyn bod yn ymarferol yn ariannol rhaid i Gymdeithas Tai gwrdd â’r ymrwymiadau presennol ac ymrwymiadau’r dyfodol.

Mae’r ymrwymiadau yma’n cynnwys:

  • Y gallu i gadw eu stoc tai;
  • Y gallu i barhau i ddatblygu fel y cytunir yn y cynllun datblygu; ac
  • Y gallu i gwrdd â’u cyfrifoldebau parhaus - yn cynnwys taliadau llog ar fenthyciadau ac ad-dalu benthyciadau.