Skip to content

Ffurflen Rhif 4E - Hysbysiad Landlord Neu Trwyddedodd Yn Cynnig Rhent Newydd Neu Ffi Drwydded O Dan Feddiannaeth Amaethyddol Sicr O Dir Ac Adeiladau A Leolir Yng Nghymru.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r  ffurflen, a rifwyd 4E, i'w defnyddio gan landlordiaid neu drwyddedwyr sy'n cynnig, o dan adran 13(2) o Ddeddf Tai 1988, rent newydd neu ffi drwydded am denantiaeth amaethyddol sicr.

Dylid defnyddio'r hysbysiad hwn wrth gynnig rhent neu ffi drwydded newydd am feddiannaeth amaethyddol sicr o dir.

Peidiwch â defnyddio'r hysbysiad hwn os yw'r cytundeb tenantiaeth yn cynnwys teler sy'n caniatáu cynyddu rhent, neu os oes sail arall megis cytundeb ar wahân â'r tenant dros gynyddu'r rhent.

Mae'r ffurflen hon yn gymwys i dir ac adeiladau yng Nghymru yn unig.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Ffurflen Rhif 4E (Maint ffeil: 217KB)