Skip to content

Tai fforddiadwy yng Nghymru: adroddiad annibynnol ar gyfer y Gweinidog dros Dai

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym mis Hydref 2007, sefydlodd y Dirprwy Weinidog dros Dai Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ymchwilio i'r rhwystrau a'r cyfleoedd sy'n codi yn sgil blaenoriaeth Llywodraeth y Cynulliad i ddarparu nifer sylweddol fwy o gartrefi fforddiadwy yng Nghymru erbyn 2011 yng nghyd-destun agenda "Cymru'n Un". Lluniodd y Grŵp Adroddiad Terfynol a Chrynodeb ym mis Mehefin 2008.

Gofynnwyd i’r Grwp Gorchwyl a Gorffen ystyried amrywiaeth eang o faterion gan gynnwys:

  • sut gellid helpu cymdeithasau tai i adeiladu mwy o gartrefi;
  • cyfleoedd i ddenu mwy o fuddsoddiad i faes tai yng Nghymru;
  • sut gellid gwella safonau amgylcheddol tai; a
  • sut gallai agenda Creu’r Cysylltiadau helpu i wella’r ddarpariaeth tai fforddiadwy.

Cyfarfu’r Grwp â mwy na 70 o sefydliadau neu unigolion neu dderbyn tystiolaeth ganddynt. Cyfrannodd dros 100 o bobl hefyd drwy weithdai neu gynadleddau.

Mae’r adroddiad terfynol, a luniwyd ym mis Mehefin 2008, yn cynnwys cyngor a mwy na 40 awgrym ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai o ran newidiadau. Bydd y Gweinidog yn ystyried yn awr Adroddiad y Grwp ac yn ymateb maes o law.

Dyma fersiwn cyn-cyhoeddiad o'r adroddiad.  Bydd fersiwn wedi ei argraffu ar gael yn fuan.