Skip to content

Rhaglen Gwarant Morgais – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyhoeddwyd cynllun gwarant morgais yn Nhachwedd 2012 i helpu pobl i gymryd y cam cyntaf ar ris yr ysgol eiddo, neu i ddringo’r ysgol honno. Cyhoeddwyd asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb yn 2013.

Dechreuodd y cynllun yng Ngwanwyn 2013. Bydd y cynllun tair blynedd a hanner, a gaiff ei gynnal mewn partneriaeth ag adeiladwyr tai, ar gael i brynwyr mewn ardaloedd lle mae pwysau oherwydd prinder tai, ynghyd â’r rheini sy’n brynwyr tro cyntaf ledled Cymru. Bydd yn rhoi cymorth i brynu hyd at 3,000 o dai newydd a fydd yn werth hyd at £250,000.

Yn hytrach na bod cyllid ar gael yn uniongyrchol i brynwyr, bydd Llywodraeth Cymru ac adeiladwyr tai yn cymryd rôl gwarantwyr. Bydd hyn yn galluogi prynwyr sicrhau morgeisi benthyciad uchel na fyddent ar gael iddynt fel arall. Bydd prynwyr yn cyfrannu blaendal o 5%.