Skip to content

Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cydsyniad Cyffredinol Grantiau Cyflysterau i'r Anabl (Amodau ynghylch Cymeradwyo neu Dalu Grantiau) 2008

Mae'r Cydsyniad Cyffredinol hwn yn galluogi awdurdod lleol i osod tâl cyfyngedig ar eiddo perchen-feddianydd.  Pan fydd yn briodol byddai awdurdod lleol yn gallu penderfynu gosod tâl cyfyngedig yn erbyn eiddo sydd wedi ei addasu. 

Mater i ddisgresiwn pob awdurdod lleol fyddai gosod taliadau ac fe ddylai gael ei benderfynu ar sail unigol gan adlewyrchu amgylchiadau penodol pob ymgeisydd.  Yr awdurdodau lleol sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu a fyddai gosod tâl yn achosi caledi neu a ddylid hepgor y tâl, oherwydd sensitifrwydd achos.