Skip to content

Ymgynghori â phobl ddigartref

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ysgrifennwyd yr arweiniad hwn i helpu sefydliadau cyhoeddus a mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru i ymgynghori â phobl ddigartref ynghylch cynllunio gwasanaethau, cyflwyno gwasanaethau a chanfod bylchau mewn gwasanaethau.

Mae’n dod yn fwyfwy cyffredin bod cyrff sy’n gweithio gyda phobl ddigartref eisiau gwybod beth yw barn eu defnyddwyr am eu gwasanaethau. Mae’n hanfodol bwysig ymgynghori â defnyddwyr er mwyn gwella gwasanaethau; ac er mwyn gallu rhoi i bobl yr hyn sydd ei angen arnynt mae’n rhaid i ni siarad â nhw.

Ysgrifennwyd yr arweiniad hwn i helpu sefydliadau cyhoeddus a mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru i ymgynghori â phobl ddigartref ynghylch cynllunio gwasanaethau, cyflwyno gwasanaethau a chanfod bylchau mewn gwasanaethau.  

Bydd yr arweiniad syml hwn yn eich helpu i ymgynghori â’r bobl sy’n bwysig yn eich gwasanaethau chi – defnyddwyr eich gwasanaeth.