Skip to content

Safon Rheolaeth Tai Cymru i Fynd i’r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Safon wirfoddol yw Safon Rheolaeth Tai Cymru i Fynd i’r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol wedi'i hanelu at Adrannau Tai Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru.

Mae defnyddwyr y gwasanaethau'n gallu chwarae rhan bwysig yn y gwaith sy'n mynd rhagddo'n barhaus i asesu a monitro'r Safon. Mae'n cydnabod y rôl allweddol sydd gan asiantaethau eraill, gan gynnwys Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, i'w chwarae wrth fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Mae'r Safon yn rhoi pwyslais ar atal a gorfodi, ac ar hyrwyddo hawliau a chyfrifoldebau er mwyn creu cymunedau lleol sy'n ddiogel ac yn gynaliadwy.