Skip to content

Canllawiau ar Gostau Derbyniol/Costau Uniongyrchol i’w defnyddio gyda chyllid Grant Tai Cymdeithasol yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ffigurau yn y canllawiau ar gostau derbyniol yn cael eu defnyddio fel canllaw ar gyfer pob cynllun sy’n cael ei ddatblygu â Grant Tai Cymdeithasol.

Gallwn gymeradwyo cynlluniau sydd â chostau uwch na canllawiau ar gostau derbyniol os gellir cyfiawnhau costau uwch oherwydd amodau lleol neu angen o ran tai. Fodd bynnag, nid ydym fel arfer yn cymeradwyo costau dros 120%. Dylid rhoi esboniad am bob cynllun sydd â chostau uwch.

Y prif newidiadau

Mae’r newidiadau i’r canllawiau’n cynnwys:

  • pris y tendr a phris tir
  • Hepgor Canllawiau Abbeyfield ar gostau derbyniol.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn disodli ‘Canllawiau costau derbyniol/costau uniongyrchol i’w defnyddio gyda chyllid grant tai cymdeithasol yng Nghymru – Mai 2012’.