Skip to content

Gwneud gwahaniaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i wneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol.

Mae’r astudiaethau achos hyn yn dangos yr amrywiaeth eang o brosiectau a gwasanaethau sy’n cael eu darparu ledled Cymru.

Regional map of wales South West Wales South East Wales Mid Wales North Wales