Skip to content

Gwybodaeth fanwl am newidiadau allweddol i Ddeddf 2013

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cartrefi parciau (symudol).

Dolenni perthnasol

Mae’r daflen hon yn rhoi gwybodaeth bwysig ichi am y newidiadau i’r gyfraith ar ôl i Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 gael ei chyflwyno.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu taflen ar gyfer preswylwyr ar safle gyda'r bwriad o roi trosolwg o'r prif newidiadau o fewn Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

Rydym hefyd wedi cynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth sy'n egluro'n fanylach y newidiadau penodol:

  • Gwerthu Cartrefi Symudol neu eu rhoi yn Anrheg
  • Ffioedd lleiniau
  • Rheolau'r Safle
  • Cymdeithasau Preswylwyr Cymwys
  • Datganiadau Ysgrifenedig
  • Cymdeithasau Preswylwyr Cymwys
  • Gwneud Cais i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl
  • Prynu Cartref Symudol

Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost at: PrivateSectorHousingMailbox@wales.gsi.gov.uk

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Ffioedd lleiniau (Maint ffeil: 367KB)
PDF Document (MFS)
Rheolau'r Safle (Maint ffeil: 220KB)
PDF Document (MFS)
Datganiadau Ysgrifenedig (Maint ffeil: 183KB)
PDF Document (MFS)
Prynu Cartref Symudol (Maint ffeil: 160KB)