Skip to content

Deddfwriaeth

Mae deddfwriaeth yn eistedd ochr yn ochr ag ystod eang o fentrau polisi sydd yn cael eu cyflwyno i gynyddu’r cyflenwad tai, gwella ansawdd cartrefi a gwasanaethau tai.

Mae’r ddeddfwriaeth sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd o fewn yr adran Dai yn cynnwys:

  • y Mesur Tai
  • Rhentu Cartrefi
  • y Ddeddf Cartrefi Symudol.