Skip to content

Grŵp Arbenigol ar Ddarparu tai ar gyfer poblogaeth sy’n heneiddio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Sefydlodd y Llywodraeth grŵp arbenigol er mwyn ystyried beth yw goblygiadau poblogaeth sy’n heneiddio ar gyfer tai yng Nghymru.

Mae’r Grŵp Arbenigol wedi cyflwyno ei adroddiad i’w ystyried gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

Manylion cyswllt:

Yr Uned Strategaeth a Gwasanaethau Tai
Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ebost: taiaheneiddio@cymru.gsi.gov.uk

Ffôn: 0300 025 8173

Nodyn adolygu

Diwygiwyd yr adroddiad ar 1 Mawrth 2017 oherwydd gwall yn ffaith 08 ar dudalen 11.