Skip to content

Prynu a gwerthu

Dolenni perthnasol

Rydym wedi cyhoeddi papur gwyn ceisio barn ar ddau cynigion allweddol ar ddyfodol Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael.

Mae gennym gyfraniad pwysig i’w wneud o safbwynt hyrwyddo perchentyaeth cynaliadwy ac o ran sicrhau bod pobl sy’n prynu eu cartrefi yn gallu fforddio gwneud hynny yn y tymor hir.

Rydym yn sylweddoli y byddai nifer fawr o bobl yng Nghymru yn hoffi bod yn berchen ar eu cartrefi eu hunain. Rydym yn cynnig help i bobl na fyddai’n gallu fforddio prynu cartref fel arall. Rydym hefyd yn cydweithio ag eraill i wneud yr holl broses o brynu a gwerthu yn haws ac yn fwy effeithlon.