Skip to content

Cymhorthion ac addasiadau

Darperir help i bobl fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain drwy ystod o raglenni grantiau cyfalaf ar hyn o bryd.

Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • grantiau Cyfleusterau i'r Anabl Statudol 
  • grantiau Addasiadau Ffisegol (Cartrefi a Llefydd) 
  • Rhaglen Addasiadau Ymateb Brys
  • HWYLUSO – Cymorth i fyw’n annibynnol.