Skip to content

Ansawdd Tai

Rydym yn gweithio i ddarparu mwy o gartrefi o ansawdd a gwasanaethau sy’n ymwneud â thai i gymunedau ledled Cymru.

Mae ansawdd tai, yn enwedig tai bobl tlawd neu agored i niwed, yn hanfodol.  Mae ein buddsodddiad yng nghartrefi pobl hefyd yn ffordd o fuddsoddi mewn swyddi, sgiliau a chymunedau ar amser pan mae taclo tlodi a chreu swyddi’n flaenoriaeth i agenda Llywodraeth Cymru.