Skip to content

Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu

Rydym yn cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion sy'n dylanwadu ar fywydau pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru a'r rhai sy'n eu cefnogi.

Rydym yn helpu i lunio polisi ac arfer yng Nghymru drwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd ac ymgysylltu â'r gymuned. Mae aelodau'r grŵp yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd gwahanol. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • iechyd
  • gofal cymdeithasol
  • ymchwil
  • y sector gwirfoddol
  • cynrychiolwyr rhieni / gofalwyr.
Sefydlwyd y grŵp yn 2012 gan y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, maent yn cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.