Skip to content

Gofalwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gall gofalwr fod yn unrhyw un, o unrhyw oed, sy'n darparu gofal a chefnogaeth yn ddi-dâl i aelod o'r teulu, i gyfaill, neu i gymydog sydd angen gofal a chefnogaeth.  

Amcangyfrifir bod mwy na 370,000 o ofalwyr yng Nghymru, ac rydym wedi ymrwymo i wella bywydau gofalwyr o bob oed.

Lawrlwytho Dogfen