Skip to content

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-2023

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae trydydd cam y Strategaeth yn canolbwyntio ar sicrhau bod gan bobl hŷn yng Nghymru yr adnoddau y mae arnynt eu hangen i ymdopi â'r heriau a'r cyfleoedd y maent yn eu hwynebu.

Dylai pobl hŷn fedru disgwyl cyfranogi cymaint yn y gymdeithas ag y maent yn dymuno gwneud, gan gynnwys:

  • cyfrannu at fywyd cymunedol a theuluol
  • dylanwadu ar benderfyniadau
  • cael eu hanghenion wedi'u diwallu.  

Cynllun Gweithredu ar Gyflawni Cam 3 y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn, Byw'n Hirach, Byw'n Well

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar y 3 blaenoriaeth yn y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn. Y blaenoriaethau hyn yw bod gan bobl hŷn yng Nghymru yr adnoddau cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol i heneiddio'n dda.

Bydd Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar Heneiddio, Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol Pobl Hŷn yn cefnogi ac yn monitro'r broses o weithredu'r strategaeth.