Skip to content

Siarad â fi 2

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cynllun gweithredu atal hunanladdiad a hunan-niwed Cymru 2015-2020.  

Cymorth wrth Law Cymru - gwybodaeth gysylltiedig 

Mae'r canllaw hwn yn ceisio helpu pobl sy'n cael eu profedigaeth annisgwyl trwy 
hunanladdiad.

Mae hefyd yn darparu gwybodaeth ar gyfer gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol 
eraill sy'n dod i gysylltiad â phobl mewn profedigaeth, 
  • er mwyn eu helpu i ddarparu cymorth, a
  • i awgrymu sut y gallant hwy eu hunain gael cymorth os oes ei angen.

Cymorth wrth Law Cymru (dolen allanol)