Skip to content

Arolwg o gleifion canser yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r arolwg hwn yn monitro’r gwaith a wneir yn genedlaethol ar brofiadau pobl o ofal canser yng Nghymru.  

Mae wedi cynnig cyfoeth o ddata ar gyfer gwerthuso sut mae’r polisïau presennol yn cael eu gweithredu, yn ogystal â sut mae gwasanaethau’n cael eu darparu a phrofiad y cleifion. 

Bydd y data’n caniatáu i fyrddau iechyd werthuso eu gwasanaethau ar lefel leol ac ar lefel genedlaethol, ac fe’u defnyddir i bennu cyfeiriad gwasanaethau canser ledled Cymru yn y dyfodol.

Cafodd yr arolwg ar gyfer 2016 ei gomisiynu ar y cyd â Chymorth Canser Macmillan, a’i gynnal gan Picker Institute Europe.