Skip to content

Rhaglen Plant Iach Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd Rhaglen Plant Iach Cymru’n cael ei rhoi ar waith gan fyrddau iechyd Cymru o 1 Hydref 2016.

Rhaglen iechyd gyffredinol fydd hon ar gyfer bob teulu â phlant rhwng 0 – 7 oed. Bydd yn cynnwys mesurau ataliol ac ymyrraeth gynnar sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ynghyd â chyngor a chanllawiau i gefnogi rhieni’n gyffredinol ac i’w helpu i wneud dewisiadau i fyw bywyd iach.

Bydd y Rhaglen yn nodi’r cysylltiad y gall plant a’u teuluoedd ddisgwyl ei gael gyda’u byrddau iechyd, rhwng cael eu trosglwyddo o’r gwasanaethau mamolaeth a’u blynyddoedd cyntaf yn yr ysgol. Bydd y cysylltiad cyffredinol hwn yn ymwneud â thri maes o ymyrraeth:

  • sgrinio
  • imiwneiddio
  • monitro a chefnogi datblygiad plant.

Lawrlwytho Dogfen