Skip to content

Ymddiried mewn gofal

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adroddiad Adolygiad allanol annibynnol o Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Cafodd yr Adolygiad ei arwain gan yr Athro June Andrews, Cyfarwyddwr y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, Prifysgol Stirling, a Mr Mark Butler, Cyfarwyddwr The People Organisation. Bu'r adolygiad yn canolbwyntio ar ofal cleifion hŷn yn y ddau ysbyty.

Mae'r adroddiad yn gwneud 18 o argymhellion ac yn cynnig cyfleoedd dysgu ehangach ar gyfer GIG Cymru.

Ymatebion GIG Cymru i Ymddiried mewn Gofal

Wedi i’r adroddiad gael ei gyhoeddi, ysgrifennodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at bob Bwrdd ac Ymddiriedolaeth Iechyd y GIG yn amlinellu’i ofynion. Bellach mae pob Bwrdd ac Ymddiriedolaeth wedi cyhoeddi eu hymatebion uniongyrchol ar eu gwefannau, sydd ar gael drwy’r dolenni isod:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (dolen allanol)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (dolen allanol)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (dolen allanol)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (dolen allanol)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (dolen allanol)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (dolen allanol)

Bwrdd Iechyd Powys (dolen allanol)

Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)

Ymddiriedolaeth GIG Felindre (dolen allanol)

Ymddiriedolaeth GIG Ambiwlans Cymru (dolen allanol)

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Ymddiried mewn gofal (Maint ffeil: 314KB)