Skip to content

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Cynllun Cyflawni: 2016-19

Dolenni perthnasol

Strategaeth 10 mlynedd i wella bywydau pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, eu gofalwyr a’u teuluoedd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Hybu lles meddyliol gwell ac atal problemau iechyd meddwl.

Cafodd Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ei chyhoeddi yn 2012. Hon yw ein strategaeth 10 mlynedd ar gyfer gwella iechyd meddwl a lles a gwella gofal a thriniaeth i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl eu gofalwyr a’u teuluoedd. 

Cynllun cyflawni 2016-19 yw’r ail o dri chynllun sy’n gosod y camau allweddol er mwyn sicrhau gweithrediad y strategaeth.