Skip to content

Cynllun cyflawni ar gyfer clefyd yr afu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r cynllun cyflawni yn esbonio sut byddwn yn gwella gwasanaethau clefyd yr afu ar gyfer boblogaeth Cymru.

Mae’r clefyd a’r marwolaethau cysylltiedig yn cynyddu.  Trwy weithio gyda GIG Cymru, rydym wedi datblygu cynllun i helpu atal clefyd yr afu ac i wella’r gwasanaethau cysylltiedig.

Nod y cynllun yw, i:

  • rwystro’r cynnydd mewn achosion o glefyd yr afu a marwolaethau o’i herwydd
  • gydweithio â phartneriaid cyflawni i gefnogi cleifion yn well
  • hybu arweinyddiaeth glinigol er mwyn gwella ansawdd y gwasanaethau
  • wella gwybodaeth arbenigol am glefyd yr afu drwy’r gwasanaeth iechyd cyfan
  • annog cleifion i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a gofal.