Skip to content

Cynllun Cyflawni Cymru ar gyfer Diabetes 2016-2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau i bobl Cymru.

Rydym am i bobl Cymru gael pob cyfle posibl i leihau eu risg o gael diabetes. Rydym hefyd am sicrhau bod gwasanaethau o ansawdd uchel ar gael yn brydlon i’r rhai yr effeithir arnynt. Mae’r cynllun cyflawni’n egluro sut y byddwn yn gweithredu hyn.