Skip to content

Anhwylderau’r sbectrwm awtistig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi ymrwymo i wella bywydau plant ac oedolion ag anhwylderau’r sbectrwm awtistig.

Rydym yn deall yr heriau mae pobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd yn eu hwynebu bob dydd. Mae gwasanaethau cymorth effeithiol yn hanfodol. 

Mae'r gwasanaeth awtistiaeth integredig cenedlaethol yn cefnogi gwaith i gyflawni nodau'r cynllun.

Mae'r cynllun yn amlinellu amcanion i:

  • gyflwyno targed amser aros o 26 wythnos o’r adeg pan fydd plentyn ag awtistiaeth yn cael ei atgyfeirio hyd at yr apwyntiad cyntaf 
  • gweddnewid y cymorth addysg ar gyfer plant ag anhwylderau'r sbectrwm awtistig 
  • gweithredu llwybr asesu cenedlaethol ar gyfer plant 
  • gwella cyfleoedd cyflogaeth i bobl ag awtistiaeth 
  • cefnogi sefydliadau i ddod yn gyfeillgar i awtistiaeth 
  • codi ymwybyddiaeth o wybodaeth ac adnoddau.