Skip to content

Trefniadau ar gyfer trosglwyddo i lefel uwch ac ymyrryd yn y GIG

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae dogfen wedi ei chyhoeddi sy’n egluro sut y bydd Llywodraeth Cymru, Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn cydweithio i rannu gwybodaeth ac ymateb pan ddaw materion sy’n destun pryder i’r amlwg yng nghyrff y GIG yng Nghymru.

Mae staff o Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi cydweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu a chytuno ar y trefniadau.