Skip to content

Gwybodaeth am GIG Cymru

Dolenni perthnasol

Mae darparu gwasanaethau iechyd yng Nghymru sy'n addas i'w pwrpas yn dasg enfawr.

Daw cleifion yng Nghymru i gysylltiad â’r GIG tua 20 miliwn o weithiau bob blwyddyn, ac mae 80% o’r cysylltiadau’n digwydd mewn man heblaw ysbyty.

Bob blwyddyn, mae GIG Cymru hefyd yn ymgymryd â mwy na 700,000 o apwyntiadau cyntaf cleifion allanol ac yn trin mwy na 600,000 o gleifion mewnol ac achosion dydd, a chaiff mwy na 1 miliwn o bobl eu gweld mewn adrannau damweiniau ac achosion brys.

Gwefan GIG Cymru - Iechyd yng Nghymru

Ceir rhagor o wybodaeth ar

wefan Iechyd yng Nghymru