Skip to content

GIG Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
logo: GIG Cymru

Bron i 3 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru ac yn defnyddio gwasanaethau’r GIG. 

Datganiad Ansawdd Blynyddol GIG Cymru

Trosolwg o'r holl waith sy'n digwydd yn sefydliadau’r GIG i wella ansawdd y gofal yw Datganiad Ansawdd Blynyddol GIG Cymru 2016/2017 a 2017/2018.

Gwrandewch ar beth sydd gan Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru i ddweud am yr adroddiad ar ein sianel YouTube (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Arolwg staff GIG Cymru 2018 

Mae'r arolwg ar gael i'w lawrlwytho. Mae'n darparu dadansoddiad llawn o ymgysylltu â staff a'r cyd-destun sefydliadol ar gyfer gweithlu GIG Cymru.   

Hyfforddi. Gweithio. Byw. Gyrfaoedd Iechyd yng Nghymru

Pan rydych chi'n dewis Cymru ar gyfer eich gyrfa rydych chi'n dewis cyfleusterau ardderchog, gwasanaeth iechyd arloesol, amgylchedd cefnogol a chynlluniau hyfforddi sydd wedi'u trefnu'n dda. Mwy o wybodaeth www.hyfforddigweithiobyw.cymru (dolen allanol)

Gwasanethau

Mae'r GIG yn darparu gwasanaethau drwy saith o Fyrddau Iechyd a thri o Ymddiriedolaethau GIG Cymru: 

  • mae gwasanaethau gofal sylfaenol yn cael eu darparu gan feddygon teulu a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal mewn canolfannau iechyd a meddygfeydd ledled Cymru
  • mae gofal eilaidd yn cael ei ddarparu drwy wasanaethau'r ysbytai ac ambiwlans
  • mae gofal trydyddol yn cael ei ddarparu gan ysbytai sy'n trin mathau arbennig o salwch megis canser
  • mae gwasanaethau gofal cymunedol fel arfer yn cael ei ddarparu drwy bartneriaith gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol lleol, a'i ddefnyddio yng nghartrefi pobl.
Mae'r canlynol yn ffactorau i'w hystyried gan y gwasanaethau iechyd yng Nghymru:
  • cyfraddau uchel o ganser a chlefydau'r galon
  • cyfran uchel o bobl hŷn  
  • chymysgedd o ardaloedd gwledig, trefol a'r cymoedd.