Skip to content

Canllawiau ac arwyddion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwybodaeth i helpu busnesau i gydymffurfio â’r gyfraith ac i hysbysu’r cyhoedd am y gofynion o ran bod yn ddi-fwg.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaharddiad ar smygu neu i archebu arwyddion am ddim, cysylltwch ag: