Skip to content

Astudiaethau gwyddonol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi ymrwymo i reoli ein pysgodfeydd mewn ffordd gyfrifol a chynaliadwy a hynny ar sail y dystiolaeth rydym yn ei chasglu amdanyn nhw.

Mae arolygon ac astudiaethau gwyddonol yn rhan hanfodol o'r broses casglu data a thystiolaeth. Bydd y gwaith hwn yn ein helpu i benderfynu sut y dylai pob pysgodfa gael ei rheoli. Caiff canlyniadau'r astudiaethau a’r arolygon gwyddonol a gynhelir gan Swyddogion Gwyddoniaeth y Môr a Physgodfeydd eu cyhoeddi yn unol â chynllun Data Agored Llywodraeth Cymru.