Skip to content

Pysgotwyr hamdden

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Pysgota môr

Mae gyfleoedd i bysgota môr a physgota dŵr croyw yng Nghymru – i bysgotwyr hamdden sydd am gael blas ar bysgota.

Mae ein ystod eang o gyfleoedd i bysgota yn cynnwys:

  • dros 240 o afonydd ag eogiaid a brithyll ynddynt
  • diddordeb cynyddol mewn pysgota pysgod bras ar afonydd
  • cannoedd o bysgodfeydd mewn llynnoedd naturiol
  • dros 20 o gronfeydd dŵr mawr
  • nifer gynyddol o bysgodfeydd dŵr llonydd bychain wedi’u stocio.

Ar gyfer gwybodaeth am glybiau pysgota, cystadlaethau, lleoedd i bysgota ac aros, manylion dysgu, technegau, a mwy ewch i Pysgota Cymru (dolen allanol) neu Angling Cymru (external link). Angling Cymru yw y corff ymbarel ar gyfer y tri corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer disgyblaethau hela, pysgota môr a physgota bras yng Nghymru.

I gael gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr â Chymru a gweld beth sydd gan Gymru i’w gynnig, ewch i Croeso Cymru (dolen allanol).

I gael mwy o fanylion am drwyddedau gwiail pysgota, ac i gael mwy o fanylion am bysgodfeydd mewndirol, ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru (dolenni allanol).