Skip to content

Gwarchod y môr a bioamrywiaeth

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Rydym yn gyfrifol am ddiogelu a gwella cynefinoedd a rhywogaethau er mwyn hybu bioamrywiaeth moroedd Cymru.

Ar y tudalennau hyn fe ddysgwch am y pethau byw a’r cynefinoedd sydd i’w gweld yn ein moroedd a sut ydym yn eu gwarchod, rydym yn cyfrannu at rwydwaith Prydeinig ac Ewropeaidd o safleoedd wedi’u gwarchod ac yn eich gynghori beth i’w wneud pe baech yn cael hyd i forlo, dolffin, morfil, llamhidydd, heulgi neu grwban môr sydd wedi’i ddal ar ein traethau.