Skip to content

Pysgodfeydd môr

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Rydym yn gyfrifol am reoli pysgodfeydd môr ar draws Cymru, gan gynnwys Parth Cymru.

Mae’r tudalennau canlynol yn darparu gwybodaeth ar gyfer pysgotwyr masnachol a hamdden sy’n gweithredu ar hyn o bryd neu’n dymuno gweithredu yng Nghymru. Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys manylion ynghylch polisi, rheoliadau a chamau gorfodi ym maes pysgodfeydd.