Skip to content

Y Môr a Physgodfeydd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Dolenni perthnasol

Caiff rhywogaeth oresgynnol ei diffinio fel organeb (planhigyn, anifail, ffwng neu facteriwm) nad yw'n frodorol ac sy'n effeithio'n negyddol ar ein heconomi, ein hamgylchedd neu ein hiechyd.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Mae’r porthol yn cyflwyno data o amrywiaeth o ffynonellau mewn ar ffurfiau mapiau.

Mae ein moroedd a’n harfordiroedd yn adnoddau naturiol pwysig. Maen nhw’n cynnal cyfoeth o fywyd gwyllt a llawer o bysgodfeydd masnachol gwerthfawr.

Mae'n nhw’n bwysig i sectorau yn ein heconomi fel twristiaeth, porthladdoedd, llongau a chynhyrchu ynni.

Ardaloedd Morol Gwarchodedig, lle mae’r rhywogaethau a’r cynefinoedd pwysig, helpwch ni i feddwl sut mae’n gweithgareddau yn gallu effeithio ar yr ardaloedd hyn ac ar yr anifeiliaid a’r planhigion sy’n byw ynddyn nhw.

Ein gweledigaeth yw cefnforoedd a moroedd glân, iach, diogel, cynhyrchiol a bioamrywiol.

Y newyddion diweddaraf

24/04/18 - Platfform newydd Moroedd Cymru wedi'i lansio heddiw

18/05/18 - Lesley Griffiths yn cwrdd â Swyddogion Gorfodi Morol benywaidd yn Marina Conwy

Fe wnaeth ysgrifennydd y Cabinet gwrdd a Swyddogion Gorfodi Morol Greta Hughes a Carolyn Williams I ddathlu benywod Gwasaneth Sifil Cymru.

11/05/18 - Ysgrifennydd y Cabinet yn ymweld â Marina Conwy i lansio FPV (Llong Patrolio Pysgodfeydd) Catrin

Mae Lesley Griffiths wedi ymweld â'r Gogledd i fedyddio FPV Catrin yn swyddogol. Dyma'r gyntaf o dair llong newydd i batrolio pysgodfeydd sy'n cael ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru er mwyn gorfodi cyfreithiau’r môr a physgodfeydd.

01/04/18 - Newidiadau i drefniadau trwyddedu morol a bywyd gwyllt yn rhanbarth môr mawr Cymru


29/03/18 – Rheoliadau peli micro drafft

07/12/17 - Cynllunio morol ar gyfer Cymru

21/08/17 - Llanfairfechan a Phenmaenmawr

Yn sgîl pryderon ynglŷn â chyflwr y gwelyau môr gyllyll ar draethau Llanfairfechan a Phenmaenmawr, mae Adran Morol a Physgodfeydd Llywodraeth Cymru wedi cau’r pysgodfeydd môr gyllyll hyd 1af Ionawr 2018.

26/06/2017 - Pysgodfa Gocos y Tair Afon

Mae cau pysgodfa cocos Tair afon yn nawr yn estynedig hyd 31 Rhagfyr 2017.

08/05/2017 - Dyrannu a Rheoli Cwota Cymru

Mae Canllawiau Rheoli Cwota Cymru yn awr i'w gweld ar-lein.

Cysylltu â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e -bost: marineandfisheries@llyw.cymru neu ffoniwch:

  • Aberystwyth (Ymholiadau Cyffredinol, Polisi a Chwota): 0300 062 2184
  • Abertawe (Ymholiadau Cyffredinol): 0300 025 2454
  • Caergybi (Cydymffurfiaeth): 01407 765757
  • Aberdaugleddau (Trwyddedu a Chydymffurfio): 0300 025 3500.