Skip to content

Swyddfeydd Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion

Dolenni perthnasol

Lles a iechyd da byw ac anifeiliaid anwes, yn cynnwys wybodaeth clefyd anifeiliaid.

Sefydlwyd yr asiantaeth ar 1 Hydref 2014, yn sgil cyfuno’r Adran Iechyd Anifeiliaid ac Asiantaeth y Labordai Milfeddygol gyda iechyd planhigion.

Mae Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) yn asiantaeth weithredol sy'n gweithio ar ran:

  • Llywodraeth Cymru
  • Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)
  • Llywodraeth yr Alban. 

Ei swyddogaeth yw diogelu iechyd a lles anifeiliaid yn ogystal ag iechyd y cyhoedd. Mae hefyd yn gwarchod yr economi ac yn sicrhau bod bwyd yn fwy diogel, drwy ymchwil, goruchwylio ac arolygu.

APHA yn parhau i weithredu yn dilyn ei bresennol: 

  • swyddfeydd maes
  • canolfannau ymchwilio 
  • labordai 
  • safleoedd arolygu ar y ffin mewn porthladdoedd a meysydd awyr.

Mae rhifau ffôn cyswllt cyhoeddus a llinellau cymorth yn aros yr un fath. Am ragor o wybodaeth, ewch i APHA - Swyddog mynediad ac amserau agor (dolen allanol).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ardystio allforion, cysylltwch â'r Ganolfan Masnach Ryngwladol ar gyfer Allforion (dolen allanol).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ardystio mewnforion, cysylltwch â'r Ganolfan Masnach Ryngwladol ar gyfer Mewnforion (dolen allanol).