Skip to content

Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid Taliadau Gwledig Cymru / Swyddfa Caernarfon

Swyddfeydd Penrallt yng Nghaernarfon

Manylion cyswllt ar gyfer y swyddfa ym Mhenrallt, Caernarfon, Gwynedd.

Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1EP

Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid Taliadau Gwledig Cymru 

Ffôn: 0300 062 5004
Ffacs: 01286 662193

Os dymunwch gysylltu â ni drwy e-bost gallwch ddefnyddio eich cyfrif RPW Ar-lein.  Os nad oes gennych gyfrif RPW Ar-lein, cysylltwch â’r ddesgymorth ar y rhif uchod.

Oriau agor: Dydd Llun - Dydd Iau, 8:30 – 17:00; Dydd Gwener, 8:30 – 16:30.

Swyddfa Caernarfon

Ffôn: 0300 062 5004
Ffacs: 01286 662193

Oriau agor: Dydd Llun - Dydd Gwener, 9:00 - 16:30.