Skip to content

Cydraddoldeb

Ein nod yw darparu gwasanaethau cynaliadwy o ansawdd uchel er mwyn diwalu holl anghenion pobl sy'n byw yng gwlad Cymru.

Dyma ein hymrwymiad i chi:

  • Byddwn yn eich trin fel unigolyn.
  • Byddwn yn rhoi pob cyfle posibl ichi gysylltu â ni.
  • Byddwn yn gwrando arnoch chi.
  • Byddwn yn sicrhau bod ein hadeiladau yn cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd a bod gennym ddolenni clywed fel eich bod yn gallu dod i ymweld â ni.
  • Byddwn yn anfon ein staff i’ch gweld mewn marchnadoedd a threfi ger eich cartref.
  • Byddwn yn sicrhau bod ein holl staff yn gymwys i roi’r lefel uchaf o wasanaeth cwsmeriaid i chi.
  • Byddwn yn cynllunio ein ffurflenni fel eu bod mor rhwydd ag sy’n bosibl i’w defnyddio.
  • Byddwn yn sicrhau bod ein gwefan yn haws i’w defnyddio.
  • Byddwn yn ymateb i’ch ymholiadau o fewn 15 diwrnod gwaith, boed eich gohebiaeth yn cyrraedd yn y post, dros y ffôn, trwy e-bost neu mewn person.
  • Byddwn ni yma i chi.