Skip to content

Rhifau'r Daliad

Mae arnoch angen Rhif y Daliad (CPH) i gyflwyno ceisiadau am grantiau a chymorthdaliadau ac i ddweud eich bod yn symud da byw rhwng lleoliadau.

Mae hyn oherwydd ein bod yn defnyddio rhifau CPH i adnabod daliad(au) amaethyddol ac unrhyw fangreoedd lle cedwir buchod, defaid, geifr, a moch.

I gael gafael ar eich Rhif CPH, dylech cysylltu â naill ai Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid Taliadau Gwledig Cymru, yn esbonio pam bod angen rhif CPH arnoch a rhoi gwybod i ni ble mae'ch daliad.

Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid Taliadau Gwledig Cymru
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1EP

Ffôn: 0300 062 5004
Ffacs: 01286 662193

Oriau agor:

  • Dydd Llun 8.30 – 17.00
  • Dydd Mawrth 8.30 – 17.00
  • Dydd Mercher 10.00 – 17.00
  • Dydd Iau 8.30 – 17.00
  • Dydd Gwener 8.30 – 16.30.

Byddwn yn gweld a oes gennym eich manylion. Os nad yw'r manylion gennym, byddwn yn gofyn am wybodaeth i edrych os oes arnoch angen rhif CPH arnoch a pha fath o rif CPH sydd ei angen arnoch. Wedyn byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi beth yw'ch rhif CPH.

Os oes arnoch angen y rhif ar frys (er enghraifft, i symud anifeiliaid) byddwn yn eich ffonio i roi'r rhif i chi. Byddwn yn anfon cadarnhad ysgrifenedig i chi hefyd.