Skip to content

Gwlad

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwlad.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
logo Gwlad
Ein e-gylchlythyr ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth a phawb sydd ynghlwm wrth amaethyddiaeth yng Nghymru.

Mae e-gylchlythyr Gwlad bellach wedi cymryd lle gwefan Gwlad. 

Er mwyn sicrhau eich bod yn clywed y newyddion diweddaraf cofrestrwch i dderbyn e-gylchlythyr Gwlad sef e-gylchlythyr Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth a phawb sydd ynghlwm wrth amaethyddiaeth yng Nghymru.

Caiff yr e-gylchlythyr ei anfon bob bythefnos a gallwch gofrestru i’w dderbyn. Ar ôl i chi gofrestru caiff yr e-gylchlythyr ei anfon yn syth i’ch mewnflwch.

Diweddariad gaeaf

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu Diweddariad gaeaf fel bod ffermwyr a rhanddeiliaid yn cael y gwybodaeth diweddaraf am faterion amaethyddiaeth a chefn gwlad.