Skip to content

Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Bwyd a diod.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
logo Bwyd a Diod Cymru

Mae Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r diwydiant i ddatblygu asymud mewn cyfeiriadau positif newydd, drwy groesawu’r dechnoleg newydda’r datblygiadau mewn ymchwil a datblygu i roi Cymru ar flaen y gad oran cynhyrchu bwyd.

Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020 yn anelu i dyfu allbwn y sector 30% i £7 biliwn erbyn 2020 a chodi proffil ac enw da bwyd a diod Cymru.

Mae’r sector yn cael effaith sylweddol ar economi Cymru ac ar draws cymdeithas Cymru’n ehangach. Iechyd a lles ein cymunedau, adfywio economaidd, seilwaith ffyrdd a rheilffyrdd, yr amgylchedd, addysg a thrafnidiaeth.

Cadwyn gyflenwi bwyd Cymru yw un o sectorau busnes mwyaf Cymru. Cyflogir dros 170,000 o bobl y o fewn y gadwyn gyflenwi bwyd a diod drwyddi draw. Amcangyfrifir fod cyfanswm gwerth y sector i economi Cymru, o ystyried y sectorau amaethyddol, prosesu a manwerthu, dros £1 biliwn y flwyddyn.

Gwelwch gopi o'r cynllun gweithredu isod.

Ewch i wefan Bwyd a Diod Cymru (dolen allanol)

Gwelwch yma aelodau newydd Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru (dolen allanol)