Skip to content

Cyswllt Ffermio

Dolenni perthnasol

Cewch ar y dudalen hon wybodaeth am y Tîm Cysylltwyr Fferm a sut i gysylltu â nhw.
Byddwn yn eu defnyddio fel sail i’r dystiolaeth ar gyfer y rhaglen nesaf yng Nghynllun Datblygu Gwledig 2014-2020.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
logo Cyswllt Ffermio

Eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen.

Mae Cyswllt Ffermio yn trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr yng Nghymru. Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bo eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%.

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen newydd.  Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol (cyn Hydref 2015) ail-gofrestru ar-lein neu ffonio Canolfan Gwasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.  

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a myfyrwyr amaethyddol.

Gyda chefnogaeth gan Cyswllt Ffermio gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes strategol cymhorthdaledig, wedi ei deilwra i’ch anghenion busnes
  • lleihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob agwedd ar eich busnes
  • meincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • datblygu eich sgiliau fel rhan o raglen datblygiad proffesiynol parhaus / dysgu gydol oes Cyswllt Ffermio
  • cael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • cael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio.
I wybod mwy am wasanaethau cyswllt, cyngor a hyfforddiant Cyswllt Ffermio ac i ddilyn hynt ein rhaglen digwyddiadau cynhwysfawr ewch i Cyswllt Ffermio.